មិនធម្មតា! ថ្វីដៃផាត់មុខរបស់ Narak Nora អោយអ្នកនាង សុគន្ធ នីសា ស្អាតដូចទេពអប្សរ

Narak Nora ជាអ្នកតុបតែងមុខដ៏ជំនាញដល់ សុគន្ធ នីសា
🌺ក្នុងការថតម៉ូតសំអាងការជាច្រើន កន្លងមកនេះ Narak Nora ជាជាងតុបតែងមុខដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ តែងតែផាត់មុខជូនអ្នកនាងសុគន្ធ នីសា បានយ៉ាងស្អាតគ្រប់ពេល គឺស្អាតបែបស្រាលស្រទន់គួរជាទីពេញចិត្ត
🌺ជាងតុបតែងមុខម្នាក់នេះក៏មានទទួលការងារគ្រប់សំអាងការ នឹងគ្រប់កូនក្រមុំដែលពេញចិត្តស្នាដៃគាត់ គឺអាចទាក់ទងគាត់តាមរយៈ fb: Narak Nora ☎️093777158

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង