ប្រទេស​សិង្ហបុរី បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូវីដ១៩ ចំនួន ១ ០១៦ករណី​ថ្មី ដែល​នាំ​ឲ្យ​ចំនួន​សរុប​ឡើង​រហូត​ដល់ ១០ ១៤១​នាក់

ប្រទេស​សិង្ហបុរី បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូវីដ១៩ ចំនួន ១ ០១៦ករណី​ថ្មី នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ពុធ ទី២២ ខែ​មេសា​នេះ ដែល​នាំ​ឲ្យ​ចំនួន​សរុប​ឡើង​រហូត​ដល់ ១០ ១៤១​នាក់ ។បើ​តាម​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​បញ្ជាក់​ថា ភាគ​ច្រើន​នៃ​ករណី​រក​ឃើញ​ថ្មី​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​ជា​អ្នក​កាន់​ប័ណ្ណ​អនុញ្ញាត​ការងារ ដែល​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​អគារ​សម្រាប់​ពលករ​បរទេស​នោះ ខណៈ​ចំនួន ១៥ ករណី​ថ្មី គឺ​ជា​ជនជាតិ​សិង្ហបុរី​ផ្ទាល់ ។

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ ខាង​ក្រសួង​ក៏​បាន​បន្ថែម​ទៀត​ថា «ពួក​យើង​នៅ​បន្ត​ធ្វើ​ការ​លើ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ជុំវិញ​ករណី​ទាំង​នេះ ហើយ​ចំពោះ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ពួក​យើង​នឹង​ចែក​រំលែក​បន្ត​តាម​រយៈ​សន្និសីទ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល នៅ​យប់​នេះ» ៕

ប្រភព៖ CNA

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង