ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា បានព្យាបាលជាសះស្បើយ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣ថ្មីទៀត និងពុំមានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីទេ

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា បានព្យាបាលជាសះស្បើយ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣ថ្មីទៀត និងពុំមានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីទេ ធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនដល់១១០នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងសរុប១២២នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង