ក្រសួងអប់រំប្រកាសឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈ និងឯកជនគ្រប់កម្រិត បន្តពន្យារពេលចូលរៀនរហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មី

ភ្នំពេញ៖នៅថ្ងៃសុក្រនេះ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានធ្វើការជូនដំណឹងទៅដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈ និងឯកជនគ្រប់កម្រិត រហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថា ផ្អែកតាមស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដោយត្រូវឲ្យបន្តអនុវត្តន៍នូវវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល និងតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា សូមណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិត គ្រប់ប្រភេទ ទាំងសាធារណៈ និងឯកជន នៅទូទាំងឲ្យបន្តផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង