«សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន» ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តហើយ !

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ មេសា ២០២០ «សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ​ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង​ប្រទេស​ជាតិ​ស្ថិតក្នុង ភាព​អាសន្ន»​ ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាបាន​អនុម័ត ដោយមានសំឡេង​គាំទ្រ ៥៤ ​លើ ៥៤​ សំឡេង ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញព្រឹទ្ធសភានាព្រឹកនេះ ។សូមជំរាបជូនថា «សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន» មាន ៥ ជំពូក និង១២មាត្រា រៀបចំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិពេលដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្ន ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តហើយ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង