ទឹកចិត្តល្អមែន! លោកប៉ូលីន CS010 ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានCS News Live បានរើសបានកាបូបលុយមួយហើយបានប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមវិញហើយ

ភ្នំពេញ៖ លោកប៉ូលីន CS010 ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានCS News Live នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ លោកបាន រើសបានកាបូបលុយមួយហើយបានប្រកាសស្វែងម្ចាស់កាបូបលុយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក។

ទីបំផុតលោកក៏បានជួប និងប្រគល់កាបូបលុយអោយម្ចាស់ដើមវិញ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង