នៅព្រឹកនេះ កម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី២នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន២នាក់ទៀត!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី២នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន២នាក់ទៀត ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនឡើងរហូតដល់៧៧នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង