វរះសេនីយ៍ឯក ទេព សុមនា នាយសេនាធិការរង យោធភូមិភាគពិសេស បានស្មគ្រ័ចិត្ត បរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០០.០០០ រៀល ក្នុង១ខែ រយះពេល៥ខែ ដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និង ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ការរីករាតត្បាត ជងឺ Covid 19 នៅព្រះរាជរាណាចក្រកម្ពុជា

ក្នុងនាមនាងខ្ញុំ ជានាយសេនាធិការរង យោធភូមិភាគពិសេស ក្នុងកងយោធពលខេមរះភូមិន្ទ នាងខ្ញុំសូមបរិចា្ចគថវិកា ដោយស្មគ្រ័ចិត្ត ចំនួន ២០០.០០០ រៀល ( ពីរសែនរៀល ) ក្នុង១ខែ / រយះពេល ៥ ខែ នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ របស់នាងខ្ញុំ ដោយគិតពីខែ ឧសភា ដល់ខែ កញ្ញា ឆាំ្ន ២០២០ ។

ដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដា្ឋភិបាល និង ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងការប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ការរីករាតត្បាត ជំងឺ Covid 19 នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បច្ចុប្បន្ន ❤️🇰🇭 ថ្ងៃទី ០៧ មេសា ឆាំ្ន ២០២០ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង