ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់​ជួន ណារ៉ុន បានចេញសារ​អំពាវនាវ​របស់ ជូន​ចំពោះ​បុគ្គលិក​អប់រំ​ ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ការ​​រីករាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់​ជួន ណារ៉ុន បានចេញសារ​អំពាវនាវ​របស់ ជូន​ចំពោះ​បុគ្គលិក​អប់រំ​ ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ការ​​រីករាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ “ប្រសិន​បើ​យើង​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទម្លាប់ កូវីដ នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​យើង” ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង