ក្រសួងអប់រំ សម្រេចពន្យារពេលប្រឡងបាក់ឌុប និង ឌីសភ្លូម សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា បានចេញសេចក្ដីណែស្ដីពីការពន្យារពេលរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ដោយក្រសួងនឹងកំណត់ និងជម្រាបជូនអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃសម័យប្រឡងនៅពេលក្រោយ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំទាំងស្រុង ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង