រាល់ព្រឹកថ្ងៃចន្ទម៉ោង ៩ កន្លះ ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតពីបច្ចុប្បន្នភាពកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា

យើងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ នេះបានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា ដែលនប្រព្រឹត្តទៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៃសប្តាហ៍នីមួយៗ នាវេលាម៉ោង ៩ និង ៣០ នាទីព្រឹក នៅទីស្ដីការក្រសួងសុខាភិបាល ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង