មកដឹងពីចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ តាមបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ដែលគិតត្រឹមព្រឹកនេះ !

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០នេះ ម៉ាឡេស៊ី នៅតែមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ច្រើនជាងគេ​ក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ប៉ុន្តែ​ឥណ្ឌូណេស៊ី មានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេ។ សូមមើលចំណុចខាងក្រោម៖

១. ម៉ាឡេស៊ី៖ ៣៩៦៣នាក់ (ស្លាប់ ៦៣នាក់, ជាសះស្បើយ ១៣២១នាក់)

២. ហ្វីលីពីន៖ ៣៧៦៤នាក់ (ស្លាប់ ១៧៧នាក់, ជាសះស្បើយ ៨៤នាក់)

៣. ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ២៧៣៨នាក់ (ស្លាប់ ២២១នាក់, ជាសះស្បើយ ២០៤នាក់)

៤. ថៃ៖ ២២៥៨នាក់ (ស្លាប់ ២៧នាក់, ជាសះស្បើយ ៨៨៨នាក់)

៥. សិង្ហបុរី៖ ១៤៨១នាក់ (ស្លាប់ ៦នាក់, ជាសះស្បើយ ៣៧៧នាក់)

៦. វៀតណាម៖ ២៥១នាក់ (ជាសះស្បើយ ១២៣នាក់)

៧. ប្រ៊ុយណេ៖ ១៣៥នាក់ (ជាសះស្បើយ ១នាក់)

៨. កម្ពុជា៖ ១១៧នាក់ (ជាសះស្បើយ ៦៣នាក់)

៩. មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ២២នាក់ (ស្លាប់ ១នាក់)

១០. ឡាវ៖ ១៤នាក់៕

ប្រភព៖ Worldometers

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង