នាព្រឹកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៤ករណីថ្មី និងព្យាបាលជាសះស្បើយម្នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៤ករណីថ្មី និងព្យាបាលជាសះស្បើយម្នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង