ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន០២នាក់ទៀតនៅខេត្តសៀមរាប….

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន០២នាក់ទៀតនៅខេត្តសៀមរាប ចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយនៅសរុប២៣នាក់ដដែល និងកំពុងសម្រាកព្យាបាល៨៦នាក់ នៃអ្នកឆ្លងសរុប១០៩នាក់៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង