អនុក្រឹត្យថ្មី៖ អ្នកបើកបរ ឡាន កង់បី ម៉ូតូបង្ហោះ រេចុះឡើង ឆាប ឫកៀរគេ ផាកពិន័យ ១០ម៉ឺនរៀល រីអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទបើកបរផាកពិន័យ ៨ម៉ឺនរៀល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា: អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ៤៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្ដីពី ការពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើស នឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក សូមមើល និងខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង