ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនជ្រាបថា ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ផ្អាកការចូលទស្សនាព្រះបរមរាជវាំង ចាប់ពីថ្ងៃ១៨មីនានេះ តទៅ!

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនជ្រាបថា ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ផ្អាកការចូលទស្សនាព្រះបរមរាជវាំង ចាប់ពីថ្ងៃ១៨មីនានេះ តទៅ៕
សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង