ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកផ្ទុកវិជ្ជមាននៃវីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន១២ករណីបន្ថែមទៀត

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញពីការណីតេស្តវិជ្ជមាន១២នាក់ថ្មីទៀត។ ករណីថ្មីនេះមាន១១ករណីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាម ដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីការចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសមម៉ាឡេស៊ី។ ចំណែកមួយករណីទៀតពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ។
ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់លម្អិតពីព័ត៌មាននេះ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង