ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម​ត្រូវបង្វែរពីក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី​ឲ្យទៅរដ្ឋាករស្វយ័ត​គ្រប់គ្រងសំរាម​ និងសំណល់រឹង​រាជធានីភ្នំពេញវិញ​

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនានេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបង្វែរថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ ពីក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី (ខេមបូឌា) មកជូនរដ្ឋាករស្វយ័តគ្រប់គ្រងសំរាម និងសំណល់រឹងរាជធានីភ្នំពេញ វិញ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង