ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវ ករណីជនខិលខូចឆ្លៀតឱកាសលក់ទំនិញទ្បើងថ្លៃ កេញចំណេញហួសហេតុ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង