សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ឲ្យ​ពិនិត្យ​មើលលទ្ធភាព​ប្រើ​ក្រម៉ា ​ដើម្បីការពារ​COVID-19

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានប្រាប់ឲ្យក្រសួងសុខភិបាល ត្រៀមលក្ខណៈជាមុនប្រសិនបើមានករណីរាលដាលវីរុសCOVID 19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយត្រៀមម៉ាស និងអាចពិនិត្យមើលលទ្ធភាពប្រើក្រម៉ា ដើម្បីការពារឆ្លងវីរុស។

ក្រម៉ាងាយស្រួលបោកទឹក អាចប្រើបានច្រើនដង។ ម្នាក់ៗ ប្រើក្រម៉ា ដើម្បីការពារ។ វាជាសម្ភារផលិតក្នុងស្រុក អាចបង្កើនការងារក្នុងស្រុក។

និយាយដូច្នេះមិនឲ្យអ្នកលក់ក្រមា ឡើងថ្លៃទេ»។ នេះជាការបញ្ជាក់សម្តេច ហ៊ុន សែននៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅរសៀលនេះ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង