នៅ​ខែកុម្ភៈ មាន​ស្ត្រី​កម្មករនិយោជិត ៦៤៨៧​នាក់ សម្រាលកូន ហើយ​ប​.​ស​.​ស​. ចំណាយ​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ជាង ២៦១៣ លាន​រៀល

(​ភ្នំពេញ​)៖ បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ប​.​ស​.​ស បានប្រកាសថា នៅ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ មាន​ស្ត្រី​កម្មករនិយោជិត​សរុប​ចំនួន ៦៤៨៧​នាក់ បាន​សម្រាលកូន​ចំនួន ៦៥៣៤​នាក់ ដោយ​ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី​កម្មករនិយោជិត​ចំនួន ៤៧​នាក់ បាន​សម្រាល​កូនភ្លោះ​ពីរ​។ នៅ​ខែកុម្ភៈ ប​.​ស​.​ស បាន​ចំណាយ​ទឹកប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ ចំនួន ២៦១៣៦០០០០០ រៀល​។​

​ទិន្នន័យ​កម្មការិនី​សម្រាលកូន​រយៈពេល ២​ខែ ក្នុង​ខែមករា និង​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ ត្រូវបាន​ប​.​ស​.​ស ប្រកាសថា មាន​ចំនួន​សរុប ១៣២៦៣ នាក់ ដោយ​សម្រាល​បានកូន​សរុប​ចំនួន ១៣៣៣៧​នាក់ ហើយ​ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី​កម្មករនិយោជិត សម្រាល​បានកូន​ភ្លោះ​ពីរ ចំនួន ៧៤​នាក់​។ រយៈពេល ២​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០២០​នេះ ប​.​ស​.​ស បាន​ចំណាយ​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ដល់​ស្ត្រី​កម្មករនិយោជិត​សម្រាលកូន សរុប​ចំនួន ៥៣៣៤៨០០០០០ រៀល​។​

​តាម​ប​.​ស​.​ស កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៨ និង​ឆ្នាំ​២០១៩ មាន​ស្ត្រី​កម្មករនិយោជិត​សម្រាលកូន​ចំនួន ១៤២៥០៣​នាក់ ដោយ​សម្រាលកូន​បាន​ចំនួន ១៤៣៥០០​នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី​សម្រាលកូន​ភ្លោះ​ពីរ ចំនួន ៩៧៩​នាក់ និង​ស្ត្រី​សម្រាល​កូនភ្លោះ​បីនាក់ ចំនួន ០៩​នាក់​។ រយៈពេល ២​ឆ្នាំនេះ ប​.​ស​.​ស បានផ្តល់​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ដល់​ស្ត្រី​កម្មករនិយោជិត សម្រាលកូន​ចំនួន ៥៧៤០០០០០០០០ រៀល​។​

​សម្រាប់​សមាជិក ប​.​ស​.​ស​. ជា​កម្មការិនី​សម្រាលកូន ទទួលបាន​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​បន្ថែម​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ចំនួន ៤០០ ០០០​រៀល សម្រាប់​កូន​ម្នាក់​។ បើ​កើតកូន​ភ្លោះ​ពីរ នឹង​ទទួលបាន ៨០​ម៉ឺន​រៀល ហើយ​បើ​កូនភ្លោះ​បី នឹង​ទទួលបាន ១២០​ម៉ឺន​រៀល​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង