លោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯក តុប សារ៉នអគ្គនាយកនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានក្រុមការងារយេនឌរ័ ក្រសួុងការពារជាតិនឹងលោកជំទាវវណ្ណលុយទៀងថៃ ដែរជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកពិសារអេរ៉ូទិចបានដឹកនាំអំណោយគ្រឿងបរិភោគយកទៅជូនមន្ទីរពេទ្យហ្លូងម៉ែ

 

រាជធានីភ្នំពេញ៖នាព្រឹក ថ្ងៃទី ២៨ខែឧសភា ឆាំ្ន ២០២១ លោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯក តុប សារ៉នអគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានក្រុមការងារយេនឌរ័ ក្រសួុងការពារជាតិនឹងលោកជំទាវវណ្ណលុយទៀងថៃ ដែរជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកពិសារអេរ៉ូទិច ដែរបានដឹក នាំអំណោយគ្រឿងបរិភោគយកទៅប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យហ្លូងម៉ែដែរក្នុងនោះមានការទទួលអំណោយដោយផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយទោ វេជ្ជ សោមសោភណ័ នាយកមន្ទីពេទ្យហ្លួងម៉ែ ៕ក្នុងនោះមានសប្បុរសជនដែរចូលរួមដូចខាងក្រោម

ទី១-លោកស្រី​គួង គីន៣០០ដុល្លា 

ទី២-លោក​ជំទាវ​មាស​ សន​១០០ ដុល្លា​ 

ទី៣-លោក​ជំទាវ​ផាន់​ សូដានី ៥០ដុល្លា 

ទី៤-លោក​ជំទាវ​ផាន់​ សូដានី ៥០ដុល្លា

ទី៥-លោកស្រី​ឯកញាណ ច័ន្ទថា​៥០ដុល្លា​

លោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯក តុប សារ៉នអគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានក្រុមការងារយេនឌរ័ ក្រសួុងការពារជាតិនឹងលោកជំទាវវណ្ណលុយទៀងថៃ នឹងសប្បុរសជនបានដឹកនាំអំណោយគ្រឿងបរិភោគយកទៅជូនមន្ទីរពេទ្យហ្លូងម៉ែ ដែរមានសំភារះដូចខាងក្រោម

ទី-១ទឹកសុទ្ធ ១០០ កេះ

ទី-២ទឹកផ្លែឈើ ២០ កេះ

ទី-៣នំបន្លែ ២០ កេះ

ទី-៤មីកំប៉ុង ៥ កេះធំ

ទី-៥សាច់ក្រក ១០ គីឡូ

ទី-៦ម៉ាស N 95 ចំនួន ១.០០០ ម៉ាស

ទី-៧របាំងការពារ ចំនួន ២០ អាក្រាស

ទី-៨ថវិកា ចំនួន ៥០០$

ជាចុងក្រោយលោកជំទាវវណ្ណលុយបានជូនថវិកាក្នុងកងកម្លាំងការពារ៤០នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានកទឹកប្រាក់ចំនួន២០០០០៛ ៕ឯឧត្តម ឧត្តមសេនីយទោ វេជ្ជ សោមសោភណ័ ដែរជានាយកមន្ទីពេទ្យហ្លួងម៉ែ បានថ្លែងអំណរគុណដល់ លោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯក តុប សារ៉នអគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានក្រុមការងារយេនឌរ័ ក្រសួុងការពារជាតិនឹងលោកជំទាវវណ្ណលុយទៀងថៃ ដែរជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកពិសារអេរ៉ូទិច នឹងសប្បុរជន  ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលបានចូលរួមចំណែកជួយដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ (ហ្លូងម៉ែ) ក្នុងយុទ្ធនាការចុះចាក់វ៉ាក់សាំង ជូនប្រជាពលរដ្ឋ​ សូមមានសុខភាពល្អ ជោគជយ័ គ្រប់កិច្ចការងារ ដើម្បីជាតិ និង មាតុភូមិ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង