ប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា! បាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ខេត្តមួយចំនួន និងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចៗ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ដល់ទី៩ ខែមីនា…..

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង