លោកស្រីវរៈសេនីយ៍ឯក ទេព សុមនា នាយសេនាធិការរង យោធភូមិភាគពិសេសតំណាង ដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់លោកឧកញ៉ាទៀង ថៃ និងលោកជំទាវ វ៉ាន់ លុយ បាននាំយក បាយឡុកឡាក់ ចំនួន ៥៥ កញ្ចាប់ និង ទឹកសុទ្ធអេរ៉ូទិច ចំនួន ១២ កេះ ជូនដល់កម្លាំងយោធាភូមិភាគពិសេសក្នុងការចុះចាក់វ៉ាក់សាំងគោលដៅទី២

ភ្នំពេញ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆាំ្ន ២០២១ លោកស្រីវរៈសេនីយ៍ឯក ទេព សុមនា នាយសេនាធិការរង យោធភូមិភាគពិសេសតំណាង ដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់លោកឧកញ៉ាទៀង ថៃ និង លោកជំទាវ វ៉ាន់ លុយ បាននាំយក បាយឡុកឡាក់ ចំនួន ៥៥ កញ្ចាប់ និង ទឹកសុទ្ធអេរ៉ូទិច ចំនួន ១២ កេះ ជូនដល់ក្រុមការងារ ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងគោលដៅទី២ ( ចាក់ម្ជុលទី២ ) ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅចាក់អង្រែក្រោម  

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង