ស្រស់ស្អាតណាស់! ការជួបគ្នាជាលើកដំបូងរបស់តារាទាំង5ដួងមកប៉ះគ្នាក្នុងសំល្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មែរយើង

ពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់សំរាប់ការជួបគ្នាជាលើកដំបូងរបស់តារាទាំង5ដួងមកប៉ះគ្នាក្នុងសំល្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មែរយើងតួឯកប្រុសក្នុងរឿងសន្យាលោកឌីវ៉ាន់ដាDY VANDAប៉ះជាមួយនឹងតួរឯកស្រីប៉ុនសុរ៉ាវត្តីPOn Soravattey ក្នុងរឿងអធិដ្ធានស្នេហ៍៕ចំណែកលោកLee Seanghuyប៉ះគ្នាជាមួយកញ្ញារីលីណា Ry lynaតួរអង្គស្រីឆ្នាសឆ្នើមក្នុងរឿងអធិដ្ធានស្នេហ៏ព្រមទាំងកញ្ញា ម៉ៃយ៉ាតូច Mai yaអ្នកទាំង5មកប៉ះក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលរៀបចំដោយ សំអាងការអប្សរាទេវីហ្គោលក្រោមស្នាដៃដ៏ប្រសព្ធពីជាងចំណានៗ ផាត់មុខដោយបងបុត្រ Bong Both make up ធ្វើសក់ដោយ Vy make up នឹងធ្វើសក់ដោយ Heng lalin/sopheak make up កុំភ្លេចកក់ពួកគាត់ទុកសំរាប់រដូវកាលថ្មីនេះបើស្រលាញ់ពេញចិត្តស្នាដៃពួកគាត់​។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង