យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២១ សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប២០ករណី ប្រើប្រាស់៨ករណី, ជួញដូរ១២ករណី និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៤០នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប២០ករណី ក្នុងនោះ ករណីប្រើប្រាស់៨ករណី, ជួញដូរ១២ករណី និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៤០នាក់។

របាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបចំនួន៥,៩៣៨ករណី ឃាត់មនុស្ស១១,៨០៩នាក់ (ស្រី៧៤៣នាក់)៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង