សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ តែងតាំងសមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ចំនួន១៣រូប

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ តែងតាំងសមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ចំនួន១៣រូប។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង