ផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ(លើកទី១២)​ ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន៣០,១៨៩​ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន៩៦…

(ភ្នំពេញ) នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ(លើកទី១២)​ ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន៣០,១៨៩នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន៩៦ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (បើកលើកទី២, បញ្ចប់)

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងការ ដូចខាងក្រោម

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង