ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួនម្នាក់ថ្មីទៀត ខណៈពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួនម្នាក់ថ្មីទៀត ខណៈពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង