ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា បានរកឃើញរណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ០២នាក់ទៀត​

(ភ្នំពេញ) នាព្រឹកនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា បានរកឃើញរណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ០២នាក់ទៀតនៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ កូវីដ១៩សរុប១២៨នាក់ ក្នុងនោះមាន១២៥នាក់បានជាសះស្បើយ និងសល់៣នាក់ទៀត កំពុងសម្រាកព្យាបាល៕


អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង