ដំណឹងបាត់ម៉ូតូ នៅភូមិព្រៃសខាងកើត សង្កាត់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ ពេលទៅសម្ភាសន៍ការងារ

នៅភូមិព្រៃសខាងកើត សង្កាត់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ នៅវេលាម៉ោង២:៣០នាទី ថ្ងៃទី០9 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2020 ពេលដែលទៅសម្ភាសន៍ការងារនៅក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោ ដោយពេលចូលទៅសម្ភាសន៍មិនបានផ្ញើរ។ ប្រសិនបើបងប្អូនបានជួប ឬឃើញម៉ូតូដូចភិនភាគខាង សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ៖ 011 489 046។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង