អភិបាលរងខេត្តបៃ លិន លោក ធូ ភា បានឲ្យដឹងថា កម្ពុជា មិនទាន់មាន​​ការចរចារបើក​ព្រំដែ​ឮន​ឡើងវិញជាមួយភាគីថៃនោះទេ

(ប៉ៃលិន)៖ អភិបាលរងខេត្តបៃ លិន លោក ធូ ភា បានឲ្យដឹងថា កម្ពុជា មិនទាន់មាន​​ការចរចារបើក​ព្រំដែន​ឡើងវិញជាមួយភាគីថៃនោះទេ ខណៈដែលថៃធ្លាប់ប្រកាសថា​ ការបើកព្រំដែនឡើងវិញ នឹងត្រូវ​ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០នេះ។ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិន រូបនេះ បន្តថា​ នឹងមាការចរចារជាមួយភាគីថៃ ជាថ្មី ប្រសិនបើជំងឺកូវី១៩ លែងមានហានិភ័យរវាងប្រទេសទាំងពីរ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង