ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយដែរ!

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកនៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយដែរ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ កូវីដ១៩ សរុប១២២នាក់ ក្នុងនោះមាន១២០នាក់ បានជាសះស្បើយ និងសល់២នាក់ទៀត កំពុងសម្រាកព្យាបាល៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង