វីរុស​កូវីដ ១៩ បាន​ផ្ដាច់​ជីវិត​ប្រជាជន​រស់​នៅ​ក្នុង​ចក្រភព​អង់គ្លេស ឡើង​លើស ៣ ម៉ឺន​នាក់​ហើយ គិត​មក​ត្រឹម​ពេល​នេះ!

វីរុស​កូវីដ ១៩ បាន​ផ្ដាច់​ជីវិត​ប្រជាជន​រស់​នៅ​ក្នុង​ចក្រភព​អង់គ្លេស ឡើង​លើស ៣ ម៉ឺន​នាក់​ហើយ គិត​មក​ត្រឹម​ពេល​នេះ ។

បើ​តាម​ទិន្នន័យ​ទទួល​បាន​ពី​វិបសាយ Worldmeters បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​វីរុស​កូវីដ ១៩ ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស បាន​កើន​ឡើង​លើស​ប្រទេស​អ៊ីតាលី និង​ អេស៉្បាញ ដោយ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​នេះ អង់គ្លេស​រក​ឃើញ​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​សរុប​ឡើង​រហូត​ដល់ ៣០ ០៧៦ នាក់ ។

 

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ ​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូវីដ ១៩ ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​នេះ បាន​កើន​ឡើង​ចំនួន ២០១ ១០១ នាក់ ខណៈ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​តែ​ឈរ​លេខ​រៀង​ទី ១ ដដែល ដែល​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​រហូត​ដល់ ១ ២៦៣ ០៩២ នាក់ និង ​អ្នក​ស្លាប់​ដល់ ៧៤ ៧៩៩ នាក់ ៕

 

ប្រភព៖ Worldmeters

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង