ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមបានជូនដំណឹងពីឡើងកម្តៅខ្ពស់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះ ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានដឹង និងអោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន

(ភ្នំពេញ)៖ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមបានជូនដំណឹងពីឡើងកម្តៅខ្ពស់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះ ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានដឹង និងអោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ថែទាំសុខភាពដោយទទួលទានទឹកអោយបានច្រើន ហើយដាក់ទឹកជាប់ខ្លួនជាប្រចាំ។

បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃ៤ឧសភានេះ អោយដឹងថាភាគខាងជើងនិងកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងអាចឡើងកម្តៅដល់៤៥ដឺក្រេ អង្សាសេ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង